Polityka prywatności

Nasza polityka prywatności jest bardzo prosta, ponieważ wychodzimy z założenia, że obydwie strony muszą ją rozumieć. Gdyby coś jednak było niejasne, prosimy o kontakt.

W polityce odnosimy się do tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Interaktywny tekst Rozporządzenia możesz przeczytać tutaj.

 • Za każdym razem, kiedy mówimy o nas, chodzi nam o firmę: Akademia Gitary Wiktoria Szubelak, ul.Domaniewska 17/19/133, 02-663 Warszawa, NIP 924-178-64-03. Wszystkie te dane są dostępne publicznie w bazie CEiDG.
 • Za każdym razem, kiedy mówimy o Twoich danych osobowych, mam na myśli odpowiednio dane kontaktowe osoby, która pisze do mnie wiadomość e-mail, Twój adres e-mail podany w zapisie do newslettera, Twoje dane podane w umowie zajęć, a także Twoje dane niezbędne do wystawienia faktury za wykonaną usługę. Publicznie dostępne dane firm nie podlegają RODO.
 • Jeśli piszesz do mnie maila, będę przetwarzać Twój adres e-mail oraz imię i nazwisko i ew. nazwę firmy tylko na potrzeby kontaktu. Dane te są przechowywane w systemie pocztowym (Atthost i/lub Yahoo/Gmail).
 • Kiedy zapisujesz się na mój newsletter, prosimy Cię o akceptację tej oto polityki prywatności. Poprzez zapis na newsletter rozumiem dobrowolne podanie swojego adresu e-mail oraz potwierdzenie chęci zapisu poprzez kliknięcie przycisku w wiadomości e-mail. Twój adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie w celu wysyłania Ci newslettera z informacjami o naszych projektach i usługach. Nie będziemy Cię spamować! W każdej chwili możesz wypisać się z newslettera – każda wiadomość newslettera będzie zawierała służący temu link.
 • Zwykle jako wiążącą umowę między nami traktujemy zwykłą, „papierową” umowę. Jeśli takową podpiszemy, dane podane przez Ciebie wykorzystam tylko do realizacji umowy.
 • Po wykonanej usłudze jesteśmy zobowiązani wystawić Ci fakturę. Jeśli reprezentujesz firmę, której dane są publicznie dostępne w bazie CEiDG lub innej, RODO nie ma zastosowania. Jednak jeśli jesteś osobą fizyczną (tzn. nie masz firmy), do wystawienia faktury będzie nam potrzebne Twoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Te dane przechowywane są w naszym programie do faktur znajdującym się w panelu księgowości i udostępniane (w formie plików PDF) księgowej, która również jest zobowiązana przez RODO do ich ochrony.
 • Ponieważ bezpieczeństwo Twoich danych jest w naszym wspólnym interesie, stosujemy adekwatne zabezpieczenia i środki ostrożności (takie jak szyfrowanie dysków, aktualny program antywirusowy, silne hasła). Jeśli potrzebujesz wyjątkowej ochrony danych, które mi powierzasz, daj nam znać przed ich powierzeniem, a na pewno wspólnie znajdziemy satysfakcjonujące i adekwatne rozwiązanie.
 • W każdej chwili możesz poprosić nas o podanie, jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy, a także o ich zmianę (sprostowanie) lub usunięcie. Możesz też poprosić, abyśmy nie przetwarzali Twoich danych w określony sposób (ograniczenie przetwarzania).

 

Obowiązek informacyjny newsletter

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) informujemy, iż:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Gitary Wiktoria Szubelak, ul. Domaniewska 17/19/133, 02-663 Warszawa, email: biuro@guitaracademy.edu.pl;
 • Twoje dane osobowe podawane w formularzu newsletter będą przetwarzane, w celu wysyłki newslettera, czyli m.in. informacji na temat wpisów blogowych, ofert czy szkoleń, produktów blogowych i tego co uznam za wartościowe a będące w związku z blogiem.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi newsletter oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj.: marketingu własnych produktów lub usług.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody/wypisania się z newslettera, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
 • Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania firmą, dostawcę usługi mailingu (newslettera) czy systemu płatności itp.
 • Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
 • Twoje dane będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Nazwa usługodawcy znajduje się na liście państw, które przystąpiły do porozumienia Privacy Shield, tzw. Tarcza prywatności.
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa.