Grafik zajęć grupowych

Zajęcia gordonowskie dla dzieci w wieku 0-3

piątek, 17:00 (start 23.09)Zajęcia perkusyjne dla dzieci 4-6

sobota 15:00Zajęcia umuzykalniające dla dzieci

czwartek 17:00 (ruszą po zebraniu grupy)Zajęcia grupowe gitarowe

czwartki lub piątki (ruszą po zebraniu grupy)
Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl